Welkom

Schooljaar2018-2019

Welkom! 


De ouderraad bestaat uit enthousiaste mama's en papa's die zich vrijwillig engageren om mee te denken, te plannen en mee te werken met de directie en het schoolteam om de school nog beter te maken voor onze kinderen.


We komen een aantal avonden per jaar samen tijdens informele vergaderingen waar iedereen aan bod komt. Wie wil en kan, is welkom om tijdens een of meerdere activiteiten of de voorbereiding ervan mee te denken of een handje toe te steken. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.


Wie graag eens een vergadering komt bijwonen, is van harte welkom. Je kan ons contacteren via mail (info@ouderraadgertrudis.org) of door een van onze bestuursleden rechtstreeks aan te spreken.


De Ouderraad doet nog veel meer. Via diverse activiteiten zamelen wij geld in, waarmee extra aankopen en uitgaven gedaan kunnen worden in functie van onze kinderen.


Het bestuur